Parshas Tetzaveh

|Parshas Tetzaveh
Loading Events
This event has passed.

Torah: Exodus 27:20 – 30:10 Maftir: Deuteronomy 25:17 – 25:19 | Shabbat Zachor Haftarah: I Samuel 15:2 – 15:34 | Shabbat Zachor

http://hebcal.com/s/tetzaveh

Upcoming Events

 1. Tu BiShvat

  January 21
 2. Judaic Studies

  January 22 @ 5:15 pm - 6:30 pm
 3. B’nai Mitzvah Class

  January 22 @ 6:15 pm - 7:30 pm
 4. Judaic Studies

  January 23 @ 5:15 pm - 6:30 pm
 5. B’nai Mitzvah Class

  January 23 @ 6:15 pm - 7:30 pm