Parshas Shoftim

|Parshas Shoftim
Loading Events
This event has passed.

Torah: Deuteronomy 16:18 – 21:9 Haftarah: Isaiah 51:12 – 52:12

http://hebcal.com/s/shoftim

Upcoming Events

 1. Judaic Studies

  January 16 @ 5:15 pm - 6:30 pm
 2. B’nai Mitzvah Class

  January 16 @ 6:15 pm - 7:30 pm
 3. Parshas Beshalach

  January 19
 4. Judaic Studies

  January 20 @ 10:00 am - 11:15 am
 5. B’nai Mitzvah Class

  January 20 @ 11:00 am - 12:15 pm