Parshas Mishpatim

|Parshas Mishpatim
Loading Events
This event has passed.

Torah: Exodus 21:1 – 24:18 Maftir: Exodus 30:11 – 30:16 | Shabbat Shekalim Haftarah: II Kings 12:1 – 12:17 | Shabbat Shekalim

http://hebcal.com/s/mishpatim

Upcoming Events

 1. Tu BiShvat

  January 21
 2. Judaic Studies

  January 22 @ 5:15 pm - 6:30 pm
 3. B’nai Mitzvah Class

  January 22 @ 6:15 pm - 7:30 pm
 4. Judaic Studies

  January 23 @ 5:15 pm - 6:30 pm
 5. B’nai Mitzvah Class

  January 23 @ 6:15 pm - 7:30 pm