Parshas Miketz

|Parshas Miketz
Loading Events

Torah: Genesis 41:1 – 44:17
Maftir: Numbers 7:30 – 7:41 | Shabbat Chanukah – Day 4
Haftarah: Zechariah 2:14-4:7 | Shabbat Chanukah – Day 4

http://hebcal.com/s/miketz

Upcoming Events

 1. Chanukah: 1 Candle

  December 12
 2. Judaic Studies

  December 12 @ 5:30 pm - 6:30 pm
 3. Hanukah for Families

  December 12 @ 5:30 pm - 6:30 pm
 4. B’nai Mitzvah Class

  December 12 @ 6:30 pm - 7:30 pm
 5. Chanukah: 2 Candles

  December 13